JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
  • inex-slide-01
  • inex-slide-02
  • inex-slide-03

Poštovani Akcionari,

Redovna sednica Skupštine akcionara održaće se 19.06.2015. godine sa početkom u 18:00 časova u prostorijama "Inex-Bakar", ulica Kapetanska 12 u Majdanpeku.

U dokumentaciji koja je prilog ovog obaveštenja možete naći sve potrebne infomracije o zakazanoj Skupštini.

  1. Poziv za Skupštinu 
  2. Zapisnik sa sednice
  3. Bilans stanja 2014
  4. Bilans uspeha 2014
  5. Izveštaj o poslovanju
  6. Izveštaj revizora
  7. Dopuna dnevnog reda

Inex-Bakar AD